קופת גמ''ח

עזרה לנזקקים

עזרה לנזקקים

קופת גמילות חסדים שע"י 'מרכז מורשת הרב אריה לוין' מחלקת בערבי חגים תלושי קניה ברשתות מזון לעשרות משפחות נזקקות בהם אלמנות ויתומים. החלוקה נעשית בצנעה תוך שמירת כבודם של המשפחות הנתמכות.

"קרן פאר"

בקופת הגמ"ח פועלת "קרן פאר" 
ע"ש האשה הצדקת ויולט ג'ולית בת חביבה ע"ה
המעניקה הלוואות בתנאים נוחים לתלמידי הישיבה ולנצרכים.

אזכרות לנפטרים

מלאו את שמות יקיריכם ז"ל
לרשימת ידידי הישיבה

דילוג לתוכן